Besøk oss på LinkedIn
ForsideVåre tjenesterDigitalisering › Våre tjenester innen digitalisering ›

Våre tjenester innen digitalisering

Devoteam Fornebu Consulting hjelper virksomheter i offentlig og privat sektor i å sette kurs for sin digitale utvikling og verdiskaping.

Vi er i et skifte hvor informasjonsteknologi tradisjonelt har blitt sett på som et støtteverktøy og som nå blir mer en naturlig del av virksomhetens omgivelse, tjenester og prosesser. Dette gir nye muligheter. Samtidig må virksomhetene i større grad forholde seg til teknologiutviklingens tempo og omfang.

Dagens trender innen informasjonsteknologi er raskere, billigere, mindre, mer sammenkoblet og allestedsværende. Dette medfører høyere krav til innovasjon og utvikling av teknologianvendelser, nye måter å levere tjenester på og mer avanserte produksjonsmetoder.

Det snakkes i store ord om virksomheters muligheter og ikke minst behov for utvikling av interne og eksterne tjenester sett i sammenheng med stordata, tingenes internett, skytjenester, kryptografi, robotisering og maskinlæring. For enkelte er disse teknologianvendelsene allerede en naturlig del av de strategiske samtalene, mens andre virksomheter opplever alt ganske uoversiktlig og litt stressende.

Devoteam Fornebu Consulting har erfaring og kunnskap om dagens samfunns- og teknologitrender og hvordan virksomheter møter disse for å skape nye tjenester og opplevelser, samt effektivisere egen produksjon. Vi bistår våre kunder med å identifisere og utrede ønsker og muligheter for digital strategi, utvikling og verdiskaping.

Inspirasjonsworkshop

  

Inspirasjons-
workshop                 

  

Er din virksomhet nysgjerrig på hvilke muligheter og behov dere har for digitalisering i hele eller deler av virksomheten? Eller ønsker dere inspirasjon til å komme i gang med digitaliseringsarbeid? Kanskje ønsker dere innspill på hvor dere bør starte og hvilke aktiviteter som kan være relevant for nettopp deres organisasjon.

Devoteam Fornebu Consulting tilbyr inspirasjonsworkshop innen våre tjenesteområder. Dette kan være halv- eller heldagseminarer tilpasset nettopp din virksomhet, som også kan inngå som en serie av workshops.

Målbilde

  

Målbilde

        

  

Vår tilnærming er å etablere fornuftige, strategiske mål for din virksomhet som tydelig viser ambisjoner og retning. Utgangspunktet er at dagens virksomhet og dens rammer ikke nødvendigvis er tilpasset teknologiens muligheter. Det er derfor spesielt viktig at vi jobber i et utenfra-og- inn-perspektiv når mål for digital transformasjon skal etableres. Brukerne og kundene er de viktigste interessentene.

Devoteam Fornebu Consulting hjelper kunder med å sette ord på hvem de er og skal være for hvem. Det å se virksomheten fra utsiden er en forutsetning for å identifisere de riktige digitale målene. En helhetlig forståelse av virksomhetens digitale modenhet vil gjøre det mulig å forstå hvordan målene kan nås.

Digital modenhetsanalyse

Digital
modenhets-
analyse    

  

Digitalisering er en transformasjon som bør gjøres i takt med organisasjonens egenskaper og kapabilitet. Den bør tilpasses organisasjonens tilstand, omgivelser (marked og brukere) og ikke minst mål. En digital modenhetsanalyse vil tilby innsikt i organisasjonens digitaliseringstilstand opp mot omgivelsene. Analysen vil være et verktøy i å kunne identifisere transisjoner på vei mot virksomhetens digitaliseringsmål.

Devoteam Fornebu Consulting gjennomfører analyser som identifiserer nå-situasjon, samt hvilke mål, tiltak og aktiviteter som bør vurderes. Digital modenhetsanalyse adresserer og vurderer mekanismer for fire hovedområder; brukere og tjenester, styring og ledelse, kultur og organisasjon, samt teknologi. Vi utfører flere typer modenhetsanalyser. I tillegg til digital modenhetsanalyse har vi lang erfaring med å utføre tilpassede strategi- og virksomhetsarkitekturanalyser.

Strategi

 

Strategi

  

En digital strategi omhandler hele virksomheten, både forretningen og driften. Strategien vil svare på hvilken betydning og mulighet teknologien har på ønsket utvikling og posisjon.

Vi har fokus på målet og ikke middelet. Dette sikrer at vi stiller de riktige spørsmålene til det etablerte. På den måten tilrettelegger vår tilnærming til strategi for innovasjoner utover det å forbedre det eksisterende. Ved å endre og tilpasse rammene for dagens virksomhet, blir også nye tjenester og nye måter å drive virksomheten på vurdert og etablert.

Devoteam Fornebu Consulting bistår kunder med å etablere digital strategi for sine virksomheter. Vårt konsept for digital strategi omfatter etablering av strategiske mål og en forståelse av virksomhetens digitale modenhet og teknologiske muligheter, samt konkretisering av virksomhetens styring og organisering av transformasjon.

Konsept

    

Konsept

  

Forprosjektet er vår tilnærming til konseptvalg. Det skal vurdere alternativer for å nå mål og anbefale ett av dem.

I prosjektet konkretiserer og vurderer vi eksisterende og mulige fremtidige spenninger mellom behov, muligheter og løsninger. Vi svarer på hvor godt behovene dekkes av dagens løsning, hvilke muligheter og begrensninger er det for digitalisering og hvilke løsninger gir best måloppnåelse. I dette arbeidet lener vi oss på vår erfaring og kompetanse i prosjektledelse, innovasjon, virksomhetsarkitektur og samfunnsøkonomi. Forprosjektet jobber innenfor virksomhetens strategi for digital transformasjon.

Devoteam Fornebu Consulting har lang og bred erfaring med å bistå kunder i konseptvalg, lede forprosjekter og sikre medfinansiering til kundenes digitaliseringsprosjekter.

Veikart til digitalisering

 

Veikart til digitalisering 

  

Virksomhetens veikart for digital transformasjon skal gi en helhetlig oversikt over aktiviteter og tilstander som fører frem til målet (ønsket transformasjon). Veikartet må ha et forhold til gammelt og nytt. Skal det gamle avlæres og erstattes fullt og helt, eller kan det sameksistere med det nye på en eller annen måte?

Når alt går fortere, er det viktig at veikartet er fleksibelt nok til å absorbere nye muligheter og risikoer. Endres målene for virksomheten, skal sporbarheten i veikartet gjøre det mulig å raskt bygge nye veier.

Devoteam Fornebu Consulting bistår kunder med å få på plass et veikart for digital transformasjon. Veikartet deles mellom virksomhetens arkitekturfunksjon, porteføljestyring og prosjekter.

  

 

     

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon