Besøk oss på LinkedIn
ForsideVåre tjenester › Digitalisering ›

Digitalisering

Digitalisering

 

Devoteam Fornebu Consulting har høy kompetanse og lang erfaring med å fasilitere og støtte virksomheter i sin digitale reise, både i offentlig og privat sektor 

Digital transformasjon

Digital transformasjon resulterer i økt verdiskapning gjennom utvikling og realisering av forretningsstrategi, prosesser, teknologi og bruk av data. Krav til effektivisering og lønnsomhet gjør at virksomheter ikke kan velge å overse behovet for å tilpasse seg dagens marked, tjenester og brukernes behov.

I virksomheter som lykkes, er digital strategi forankret og initiert av ledelsen som ser organisasjon og verdikjede som et digitalt økosystem. De bryter ned interne siloer og evner bygge kultur for å raskere håndtere endringer og innovasjon.

Digitalisering er et område med ulik grad av modenhet

I hvilken grad man har integrert teknologi i virksomhetsprosesser, og evne til å endre og gjennomføre utvikling av nye tjenester, forteller hvor digitalt moden virksomheten er.

Digital modenhet kan variere mellom bransjer, sektorer og markeder. Begrepet digitalisering kan oppleves med ulik grad av betydning og verdi mellom offentlig og privat sektor, som innbygger og kunde, og som ansatt og privatperson.

 

Våre tjenester

Inspirasjons-
workshop
Strategi Konsept
 
 
 
Digital
modenhetsanalyse
Veikart til
digitalisering
Målbilde

  

Devoteam Fornebu Consulting som digital fasilitator

Vi har lang erfaring med strategi og analyse, fasilitere, lede og gjennomføre digitale prosjekter. Vi hjelper våre kunder med å levere tjenester på nye måter ved å integrere teknologi og prosesser. Det kan bety å snu opp ned på verdikjeder og forretningsmodeller, utvikle nye tjenester, sikre ny verdiskaping og samtidig løse viktige samfunnsutfordringer, for eksempel innen helse, omsorg og klima. Våre tjenester støtter kundens helhetlige behov fra strategi og rådgivning, leveranseledelse, implementering av forretningssystemer til informasjonssikkerhet. I våre leveranser fyller vi gjerne flere sammenfallende roller og tjenester, for eksempel prosjektledelse og endringsledelse. Ytterligere informasjon om hva vi hjelper våre kunder med finner du mer informasjon om under våre tjenesteområder.

Sertifiseringer

Våre konsulenter har sertifiseringer i MoP® (Porteføljestyring), MSP® (Programledelse), M.o.R® (Risikostyring), PRINC2® (Prosjektledelse), APMG Change Management (Endringsledelse), P3M3® (Modenhetsanalyse), LEAN, ScrumMaster og som Produkteier.

 

Relaterte tjenesteområder

Forretningssystemer Gjennomføringsledelse  Informasjonssikkerhet