Besøk oss på LinkedIn
Forside › Våre konsulenter ›

Linda Charlotte Nedberge

Linda Charlotte Nedberge

Linda Charlotte Nedberge

Telefon: 906 60 251
Epost: Send epost

Linda Charlotte Nedberge har 12 års erfaring som IT-teknisk konsulent innen IT-drift, og har 10 års erfaring innen informasjonssikkerhet. Hennes spesialfelt er informasjonssikkerhetsstyring, riskikostyring og IT-sikkerhet, som inkluderer sikkerhetsarkitektur, kryptering, antivirus, brannmur, VPN og tilgangskontroll.

Med sin kompetanse på informasjonssikkerhet har hun utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyser, vært prosjektleder for penetrasjonstesting, ansvarlig for utarbeiding og implementasjon av styringssystem for informasjonssikkerhet, bevissthetsopplæring og personvern. Hun har hatt rollen som sikkerhetsarkitekt i et stort utviklingsprosjekt i energisektoren, og vært prosjektleder innen Business Continuity/Disaster recovery og Sårbarhetsskanning, samt deltatt i internt revisjonsteam.

Linda er en erfaren og engasjert foredragsholder innen informasjonssikkerhet - security awareness.

Kompetanseområder

Informasjonssikkerhet, Sikkerhetsstyring, Riskostyring, Prosjektledelse, Beredskap-/kontinuitetsplanlegging, Personvern, Teknologi

Sertifiseringer

CISSP – Certified Information Systems Security Professional, PRINCE2® Registered Practitioner, ISO27001 Lead Auditor Provisional – PECB, MCSE – Microsoft Certified Systems Engineer

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon

Administrasjon