Besøk oss på LinkedIn
Forside › Våre konsulenter ›

Richard Thursfield

Richard Thursfield

Richard Thursfield

Telefon: 916 74 011
Epost: Send epost

Richard Thursfield har sin styrke innen prosjekt- og programledelse, porteføljestyring og organisasjonsutvikling. Han har erfaring både fra Norge og internasjonalt som konsulent og bedriftsrådgiver, og som linjeleder i global sourcing i telekom. Han har vært både rådgiver og ansvarlig for en rekke strategiske prosjekter hvor program- og endringsledelse har vært i fokus. I tillegg var han ansvarlig for etablering og ledelse av en konsern- business intelligence enhet for strategi- og markedsanalyse og har støttet flere omfattende telekom- og IT investeringsprosjekter i strategiutvikling, effektivitetsforbedring og omstillingsprosesser. Richard har bygd opp kompetanse og er sertifisert innen PRINCE2® og MSP® prosjekt og programledelse metodikker. Han har også sertifisert innen MoP® porteføljestyring, og har bistått organisasjoner med P3M3® modenhetsanalyse av ledelses-, prosjekt- og driftsprosesser.

Richard er åpen og pålitelig, strukturert og samarbeidsorientert. Han er svært opptatt av å hjelpe andre til å dra fordel av nye ideer og muligheter. Richard karakteriseres som en utadvendt stabilisator som tar initiativ i forhold til å fronte, bygge relasjoner, bli kjent med mennesker og skape gode samarbeidsforhold. Gjennom flere år som både konsulent og leder har han utviklet gode evner til å lede andre i både prosjekt og linjearbeid, hvor det kreves stabilitet, langsiktig struktur og teamsamarbeid.

Kompetanseområder

Prosjekt og programledelse, Ledelse av programkontor, Porteføljestyring, Modenhetsanalyser, Prosessmodellering og utvikling, Porteføljestyrings-, Programledelses- og Prosjektledelsesmetodikk. Endringsledelse, Organisasjonsutvikling, Styringsmodeller, Målbilde og business case, Prosessmodellering og utvikling, Fasilitering og koordinering av intervjubasert analyse, Behovsanalyse, Forretningsutvikling, Strategisk markedsstrategi og markedsføring.

Sertifiseringer

APMG Portfolio, Programme and Project Registered Consultant, PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O®, Change Management

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon