Besøk oss på LinkedIn
Forside › Våre konsulenter ›

Sandra Hovland

Sandra Hovland

Sandra Hovland

Telefon: 900 56 744
Epost: Send epost

Sandra Hovland har mer enn 20 års solid kommersiell- og teknologiledererfaring fra sentrale posisjoner i norske og internasjonale virksomheter, og fra Management Consulting. Forretnings- og organisasjonsutvikling med digitalisering og ny teknologi, har alltid vært en sentral del av jobben hennes. Sandra har erfaring som leder av omfattende omstillingsprogrammer, både som administrerende direktør og som leder for ulike forretningsområder og funksjoner. Hun har stått i spissen for utvikling av nye kundekonsepter og -tjenester, og ledet en rekke prosjekter med markedsinnovasjon, effektivisering av driften, og nye velfungerende forretningsmodeller som gevinst. Hun er vant til å jobbe på tvers av fag og formelle strukturer i komplekse organisasjoner.Hun har, gjennom en årrekke bidratt til å fornye virksomhetenes konkurransekraft i et stadig omskiftende marked, hvor utviklingen innen teknologi går stadig raskere.

Sandra har en egen evne til å se helheter og sammenhenger, skape forståelse og engasjement, forenkle, og skape retning og struktur i gjennomføringsarbeidet. Med allsidig bransjeerfaring, overfører hun nyttig innsikt og kunnskap for å identifisere og realisere nye muligheter.

Kompetanseområder

Helhetlig virksomhetsforståelse, virksomhetsstyring. Markeds- og IT- strategisk forståelse. Endringsledelse – prosjekt og programledelse. Organisasjonsutvikling

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon