Besøk oss på LinkedIn
Forside › Våre konsulenter ›

Hanne Margrete Løken

Hanne Margrete Løken

Hanne Margrete Løken

Telefon: 979 86 347
Epost: Send epost

Hanne Margrete Løken er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning i økonomisk styring. Hun har også hatt et utenlandsopphold ved Queensland University of Technology (Australia), der hun tok kurs rettet mot internasjonal virksomhetsstyring.

Hanne skrev masteroppgave om økonomisk kriminalitet i norske selskaper, hvor hun blant annet så på hvordan manglende kontrollmekanismer og rutiner for etterlevelse av regelverk, påvirker risikoen for at misligheter forekommer. Dette har særlig vekket hennes interesse for å arbeide med prosjekter rettet mot compliance. Gjennom masterprogrammet har Hanne også jobbet med hvordan verdiskapningen i virksomheter kan måles, analyseres og styres på best mulig måte. Hun har supplert denne fordypningen med strategifag, hvor hun blant annet har jobbet med hvordan virksomheter kan gå frem for å iverksette komplekse endringsprosesser, da særlig knyttet til teknologi.

Hanne liker  å tenke kreativt, og trives i situasjoner hvor hun kan kombinere faglig forståelse med kreativitet, for å løse utfordringer. Videre er hun strukturert, motivert og lysten på å lære. 

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon