Besøk oss på LinkedIn
ForsideOm Devoteam Fornebu Consulting › Hvem vi er ›

Hvem vi er

Fra januar 2017 er Devoteam Fornebu Consulting AS etablert gjennom fusjon av Devoteam AS (tidligere Davinci Consulting) og Fornebu Consulting AS.
Vi tilhører Devoteamgruppen, som består av 3500 konsulenter i Europa. Det franske børsnoterte morselskapet med hovedkontor i Paris, har de siste fem årene gjennomført en vellykket endring av den internasjonale virksomheten og oppnår svært gode resultater.
I 2016 omsatte vi i Norge for NOK 220 mill. Med i underkant av 100 ansatte er vi et av de største rådgivings- og konsulentmiljøene i Norge innen vårt marked.

Vi skaper verdi

Vår målsetting har alltid vært å bidra til resultatoppnåelse og verdiskapning for våre kunder, på tvers av tradisjonelle sektorgrenser. Å ha fokus på at IT skal være et virkemiddel for kundens forbedring og ikke et mål i seg selv, vil være et viktig balansepunkt med dagens digitaliseringstempo. Våre erfarne konsulenter har ledet noen av de største IT- og omstillingsprosjektene i Norge. Vårt bidrag er å støtte sluttkundene i å sikre vellykkede og riktige leveranser som skaper effektive endringer i grensesnittet mellom forretning og IT.

Vi er et av Norges ledende konsulentselskaper innenfor ledelse, forretningsrådgivning, relatert til utviklings- og endringsprosesser med IKT som sentralt virkemiddel, innen offentlig og privat sektor. Devoteam Fornebu Consulting AS jobber sammen med sine kunder for å skape ønskede og varige resultater.
Vi har bred og dyp erfaring fra oppdrag i store deler av statsforvaltningen, kommunesektoren og fra privat sektor. Vi jobber med kunder som SSB, NAV, Mattilsynet, UDI, Helse Sør-Øst, Den norske kirke, Kirkepartner IKT, DIFI, Statens vegvesen, DFØ, DNB, NMD, Apotek1, Posten, Norgesgruppen, CircleK, Skatteetaten, Vinmonopolet, DNV Presafe, Telenor, Oslo Kommune, Politiet og Forsvaret.

Vi har ingen bindinger til produkt- eller tjenesteleverandører. Vi er organisert i team med tverrgående tjenester og fagmiljøer. Våre konsulenter har bred fagkunnskap og deltar i flere tjenesteområder og faggrupper der personlig kompetanse og tjenesteutvikling finner sted.

Vi tilbyr et komplett spekter av rådgivningstjenester innenfor gjennomføringsledelse, forretningssystemer, digitalisering og informasjonssikkerhet.

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon