Besøk oss på LinkedIn

Ingar Brauti holdt foredrag hos Norsk Forening for prosjektledelse

NFP arrangerte temamøte om Governance og PPP (Project/Program/Portfolio)

Det pågår et omfattende arbeid med standardisering innen prosjektledelse. ISO 21500 foreligger allerede for prosjektledelse, og tilsvarende for program- og porteføljestyring følger tett etter.

Innledningen for temamøtet
"Det skjer utrolig mye på området ledelse av PPP (prosjekt/program/portefølje). Vi begynner å se resultatet av mange års utvikling og modning. «Plutselig» er hele organisasjonen opptatt av temaet! 
Men hva skjer egentlig? Hvor skjer det? Er det som skjer nok? Og får det noen betydning for deg?"

Ingar holdt ett av tre foredrag, "Fra teori til praksis  -  Hvor modne er virksomhetene til å tenke helhetlig styring?"
Les presentasjonen.

De andre foredragene på temamøtet
  • "Nye standarder. Hva skjer i ISO? Hvilken betydning får det for deg?" v/Jan Erik Horgen, Dovre Group AS
  • «Governance» i praksis. Erfaringer fra Telenor" v/Torodd Olsen, Telenor

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon