Besøk oss på LinkedIn

Hva var det statsråd Sanner kom for å se?

Velferdsteknologi:  ByBo, Husbanken, Høgskulen i Bergen, Bergen kommune og omsorgsselskapet Orange samarbeider om å utvikle løsninger, med bistand fra Fornebu Consulting.

 

Huset som passer på deg

FOTO: ØRJAN DEISZ, BERGENS TIDENDE 15. JANUAR 2014

Tirsdag 14. januar var Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på besøk for å klippe snoren og bli vist rundt i visningsleiligheten for velferdsteknologi på Slettebakken i Bergen. Dette er et nybyggingsprosjekt for husbankfinansierte boliger, 108 i alt, med integrert velferdsteknologisk basisinstallasjon. Prosjektet er under bygging og vil ferdigstilles i august 2014. Så langt er 22 boliger ferdigstilt.

Slettebakken er et begynnende visningsvindu og miljø i et vanlig hjem for ulike løsninger, som åpner for nye tjenester i den lokale omsorgen hjemme, og som trygghets- og helseforebyggende tjenester for folk flest, med støtte fra velferdsteknologier. Innholdet og tjenestetilbudet i boligen vil bli utvidet i løpet av 1. kvartal 2014.

Sanner møtte representanter for et utviklingspartnerskap mellom offentlig og privat – Bergen Kommune, Orange Helse, ByBo AS som utbygger og Husbanken med kompetanseutviklingstilskudd.

Fornebu Consulting er engasjert for å bidra med prosjektledelse i forhold til velferdsteknologiprosjektet og løsningsrådgivning. 

Statsrådens besøk ble omtalt i Bergens Tidende, onsdag 15. januar 2014, og på Husbankens nettsider.

Mer om ByBo AS sitt velferdsteknologiprosjekt

Prosjektet er del av et større boligprosjekt på Bjerknesplass på Landås i Bergen med i alt 108 nye enheter, hvor det i samtlige er installert en velferdsteknologisk basisinstallasjon, som kan knyttes til internett. Prosjektet skal, og er godt i gang med, å utvikle kunnskap om hvordan en i vanlige boliger med en slik installasjon, kan inspirere og hjelpe fram nye måter å levere offentlige og private velferds- og omsorgstjenester på i et lokalmiljø.  Det legges vekt på samordning av det tekniske løsningsmiljøet for å forenkle installasjon, drift og brukerveiledning. Slik sett vil erfaringene vise muligheter for en sterkere standardisering på dette området nasjonalt.

Samarbeid mellom offentlige og private tjenesteleverandører

Prosjektet er et partnerskap mellom offentlige (les kommunale) og private tjenesteleverandører, ved henholsvis Bergen Kommune og Orange Helse. Det mottar såkalt kompetansetilskudd fra Husbanken, fordi det tilrettelegger for at folk flest kan bo lengre og bedre hjemme også om de rammes av funksjonsbortfall eller blir eldre. Høgskolen i Bergen bistår i prosjektet med teknologisk ekspertise og ventelig med noe følgeforskning etter hvert som «brukerbehovskartet» tegner seg tydeligere.
 
Prosjektet var også et av tre vertskapsprosjekt som gjennomførte en arbeidssamling i Bergen 7-8. januar 2014, hvor 14 kommuner deltok, sammen med representanter fra Helsedirektoratet og 4 ulike høyskoler som gir tilbud om videreutdanning i velferdsteknologi.  I alt 45 ressurspersoner var med i forhold til implementering av velferdsteknologiske løsninger til støtte for den lokale omsorgen. Gruppen gjennomførte også en «generalprøve» på visningen av demoleiligheten på Bjerknes Plass. Ansvarlig for planlegging, gjennomføring/konferanseledelse var Bjørn Mathiesen, Fornebu Consulting, i samspill med kollega Tor Sætrang og læringspartnere blant de deltakende kommune.

Ikke lenger forsøk og pilot, men tjenesteutvikling støttet av teknologi knyttet til nye, virkelige boliger

Den første tredelen av boligkjøpere har nettopp flyttet inn, som et tilnærmet gjennomsnitt av befolkningen med hensyn til alder og helsetilstand. I disse dager blir det klart i hvilken grad det blant beboerne finnes folk som har vedtak om kommunal hjemmesykepleie. Det er i møtet med deres helt spesifikke behov at det blir klart om de hører til de som det kan være aktuelt å tenke nytt om med hensyn til tjenesteleveranser.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller kommentarer i forhold til velferdsteknologi eller dette prosjektet, ta gjerne kontakt med Bjørn Mathiesen (bjorn.mathiesen@fornebuconsulting.com) eller Tor Sætrang (tor.saetrang@fornebuconsulting.com).


  

LES OGSÅ ...
-Fornebu Consulting tar en rolle i tilretteleggingen av velferdsteknologiske løsninger
-Norsk Teknologi: Kapret kommuner med velferdsteknologi  

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon