Besøk oss på LinkedIn

NOKIOS 2013

Fornebu Consulting representerte med foredragsholder under årets Norsk Konferanse for IKT i offentlig sektor

 

Årets NOKIOS gikk av stabelen 29.- 31. oktober, i Trondheim.
Konferansen har etablert seg som et viktig møtested for de som er opptatt av IKT som et virkemiddel for en enklere hverdag, både for offentlig forvaltning og for samfunnsborgerne.
Programrådet hadde satt sammen et bredt og innholdsrikt program, og årets tema var "Digitalisering gjennom deling".

Ingar Brauti fra Fornebu Consulting holdt åpningsforedraget tirsdag 29. oktober i samarbeid med NTNU og Difi. Dette var en felles introduksjon til kursene 1A. Program og porteføljestyring, 1B. Prosjektveiviseren og 1C. ITIL.    
Begrepet Styringsmodenhet ble introdusert og satt opp i sammenheng med utvikling av digital modenhet (se foil 18 - Digital Efficiency Report).
 
Ingar holdt også kurset 1A. Program og proteføljestyring, se presentasjonen.
 
Du kan lese mer på NOKIOS hjemmeside. Der har de også publisert de fleste av årets presentasjoner fra de ulike sesjonene. 

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon