Besøk oss på LinkedIn

Spennende funn om organisasjonsutvikling på norsk

Vi i Fornebu Consulting var nysjerrige på hva som oppfattes som organisasjonsutvikling i Norge. I 2009 og 2010 gjennomførte vi en kartlegging av et knippe antatt ledende norske virksomheter både fra privat og offentlig sektor. Arbeidet er et samarbeid med høyskolelektor Roald Nomme ved Handelshøyskolen BI.

Funnene er samlet i en rapport. Denne rapporten har to deler. Første del gir et riss av førende ideer og de faglige hovedimpulser som har preget dette feltet i Norge. Det er lagt særlig vekt på å trekke linjene for de siste 50 års utvikling. Denne delen kan også gjerne brukes som et enkelt, samlende kompendium. Her avstemmes begrepsbruk, presenteres hovedtanker og vi mener det kan stimulere en faglig refleksjon omkring OU i virksomhetene. Den andre delen beskriver funnene fra intervjuer med ledende representanter for de vel 20 virksomheter som har deltatt i undersøkelsen.

Blant de overordnede konklusjonene er:

  • OU integrert med kjernevirksomheten både strategisk og operativt
  • Stor fokus på ledelse og lederutvikling
  • Redusert bruk av ”standard oppskrifter” og økt bruk av tilpassede ideer og programmer
  • Stor tro på at OU bidrar til den strategiske resultatoppnåelsen

Rapporten bekrefter en bred forståelse og bruk av begrepet Organisasjonsutvikling i norske virksomheter. OU-virkemidlene brukes ofte under andre betegnelser og faglige overskrifter, for eksempel som ledd i IKT-prosjekter.

Fellesnevner om OU er å tilrettelegge for varierte samspillsformer og prosesser som gjør flest mulig i organisasjonen i stand til å forstå hva som forventes, øke samhandlingslyst og sikre måloppnåelse. Virkemidlene og OU-ferdighetene skal legge til rette for at medarbeidernes ideer, relasjoner og ferdigheter utnyttes, verdsettes og utvikles i et tett samspill med andre forretningskritiske prosesser. Dette er de arbeidsprosessene internt og eksternt hvor verdiene skapes og virksomhetens formål realiseres og vinner anerkjennelse hos dem den er til for.

I Fornebu Consulting kaller vi dette virksomhetsorientert organisasjons- og lederutvikling.

Er du interessert i å vite mer? Ta kontakt med oss på e-post.

Ønsker du å få tilsendt rapporten, send e-post.

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon