Besøk oss på LinkedIn

Fornebu Consulting tar en rolle i tilretteleggingen av velferdsteknologiske løsninger

Velferdsteknologien er satt på kartet i Norge, både for kommuner, regionale helseforetak og en voksende skog av leverandører av både teknologiprodukter og tjenester. Mye oppmerksomhet ligger på løsninger som setter brukeren i sentrum. En ser etter løsninger som kan styrke både kvalitet og kapasitet i den lokale omsorgen, uten å gå på kompromiss med krav til verdighet og personvern for de brukerne det gjelder.

Utnyttelse av tidsmessige IKT elementer og -systemer organisert rundt brukeren, står helt sentralt. Derfor er dette et område som vi mener vi har gode forutsetninger for å bidra på. Og vi er i gang!

 

Den velferdsteknologiske devisen er å komme opp med løsninger som kan hjelpe brukere/eldre til å kunne bo hjemme lenger i livsløpet. Det handler om å legge til rette for at en sårbar og sterkt voksende gruppe skal kunne fortsette å leve sine liv så selvstendig og verdig som mulig. Samtidig skaper dette en plattform for å kunne bruke samfunnets ressurser på en bedre og mer effektiv måte.

På overordnet nasjonalt nivå er endringsscenariet tegnet av Hagenutvalget (NOU 2011:11) i utredningen Innovasjon i Omsorg. Blant de mange nasjonale aktørene er SINTEF, Husbanken, de fem regionale, høyskolebaserte omsorgsteknologiske sentrene, de fylkesvise Utviklingsenhetene for sykehjem og hjemmetjenesten viktige veiledende miljøer og referansepunkter. Det samme gjelder leverandørutviklingsløpene i regi av KS og NHO. Våre rådgivningstjenester søker å integrere og spille på lag med dette formidable kunnskapsmiljøet. Vi mener at den enkelte aktør kan nå lenger og til flere ved å bygge på de elementer av systemtekniske åpne løsningsplattformer, som nå etter hvert utvikles i kommunene og hos utbyggerne. Det helt avgjørende er at det bygges kapasitet raskt for å utvikle nye, brukerorienterte løsninger i et trekantsamarbeid mellom offentlige (eller private bestillere), leverandører av teknologi/tjenester og de ansatte.

Som et selskap i Devoteam-gruppen, utveksler vi også på denne sektoren spisskompetanse med våre søsterselskap Devoteam Consulting i Oslo og - ikke minst - Devoteam Solutions i Grimstad.

Våre rådgivere på dette området er for tiden engasjert til prosjektledelse og velferdsteknologisk rådgivning i kunnskapsprosjekt over 12-24 måneder, med støtte fra Husbanken. Blant oppdragsgiverne er bl.a. en privat boligutbygger på Vestlandet og en kommune i Ryfylke. Like viktig som teknologi i denne sektoren, er det å adressere behovene for nye tjenester som teknologien muliggjør.

Fornebu Consulting har lang erfaring fra å fasilitere endrings- og utviklingsløp på tvers av organisasjoner og profesjonsgrupper – gjerne under fortegn av omstilling – i både offentlig og privat sektor. Vi har også gode forutsetninger for å bidra som rådgivere ved utforming av kravspesifikasjoner og offentlige anskaffelsesprosesser på dette området.

Ta gjerne kontakt med vår praksisansvarlige på dette området, Bjørn Mathiesen – mobil 90770421, eller på epost: bjorn.mathiesen@fornebuconsulting.com for en uforbindtlig samtale om hvordan vi kan bidra i din organisasjon på dette feltet.

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon