Besøk oss på LinkedIn

Ingar Brauti holdt foredrag under Software 2013

Profesjonalisering av prosjektledelse - kan gjøres gjennom en fornuftig bruk av erfaringsbaserte beste praksis rammeverk.

Prosjektarbeid er en betydelig del av IT-funksjonens daglige arbeid, og de fleste har investert i rammeverk for best mulig prosjektstyring. Man har for lenge siden forstått viktigheten av IT som en forutsetning for automatiserte og effektive verdikjeder. Bevisstheten om hvordan man skal definere IT-systemer som leverer gode virksomhets-/forretningsløsninger har vært sentralt i mange år.  Hvordan man sikrer lønnsomhet i investeringer er fortsatt en utfordring, og her kommer erfaringen med utviklingen av beste praksis rammeverk inn for å sikre riktig styringsklima for et endringsinitiativ (program eller prosjekt). Bevisstheten i forskjellen mellom en linjeoppgave (Business as usual) og prosjekt- og programoppgaver må bedres slik at vi kan utveksle erfaringer og bygge bedre kompetanse.

Ansvaret for utvelgelse og styring av de riktige endringsinitiativene ligger i toppledelsen gjennom aktiv porteføljestyring. I tilknytning til et endringsinitiativ har ofte IT-funksjonen et leverandøransvar, som på den ene siden skal innfri resultatmålene til bestilte leveranser, samtidig som IT selv ønsker å styre sin utvikling av tjenester på en optimal måte. Her ligger ofte en kime til interessemotsetninger, men med klart definerte roller og ansvar kan hver enkelt fokusere på sitt bidrag og samtidig være tygg på hvordan dette inngår i en større sammenheng fordi dette blir godt ivaretatt gjennom en helhetlig styringsmodell.

I tillegg til den gode styringsmodellen må det avklares hvordan ulike leveransemetoder (smidig, inkrementell, fossefall etc) kan bidra til best mulige leveranser. Når prosjektledelsen har en bevissthet om grensesnittet mellom de ulike metodene, og kan være fleksibel i sin bruk av det som er riktig for de ulike leveransene, så har man en profesjonell prosjektledelse. Dette er et godt bidrag til å sikre en god modenhet for styringsklima for endringsinitiativ i en virksomhet.

Se Ingars presentasjon.

Konferansen gikk av stabelen 13.-14. februar 2013, i regi av Dataforeningen.


Se også Dataforeningens webcast 

 

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon