Besøk oss på LinkedIn

Devoteam styrker satsningen i Norge

Devoteam og Fornebu Consulting har gjennomgått en fusjonsprosess, og etablert det nye selskapet Devoteam Fornebu Consulting AS. 

Vi er nå en ny organisasjon etablert i nye lokaler sentralt i Oslo, Kronprinsens gate 17 – 5 etg. Gjennom konsolidering og fokusering av de norske virksomhetene er vi ett av de sterkeste IT- og konsulentmiljøene i Norge.

Hvorfor slår vi oss sammen

En viktig målsetting med fusjonen var å møte en stadig økende konkurranse i markedet, der størrelse og leveransekapasitet er avgjørende. For ytterligere å differensiere oss i markedet og bygge videre på våre verdier og kvalitetsfokus, inngår også det velrennomerte selskapet Herbert Nathan & Co, i vårt tilbud til det skandinaviske markedet. Dette gir Devoteam Fornebu Consulting et ytterligere løft i Norge, der vi allerede opplever suksess innen strategisk ERP rådgivning.

Vår samlede erfaring, faglige tyngde og leveransekraft sammen med et bredt og variert kundegrunnlag, gjør oss i stand til å styrke vår posisjon ytterligere og danner grunnlag for videre vekst.

Vi skal befeste og utvikle vår posisjon i grenselandet mellom IT, prosess og organisasjon, der behovet for ledelse og innsikt er fremtredende. Vår styrke skal fortsatt være at vi med mye erfaring og relevant kunnskap sikrer resultater av våre sluttkunders ulike initiativ og investeringer. Vi tilbyr tjenester innen ERP, Informasjonssikkerhet, Digitalisering og gjennomføring av strategiske omstillingsprosjekter og prosjektledelse.

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon