Besøk oss på LinkedIn

Ingar Brauti holdt foredrag i Regjeringskvartalet

2. mai 2016 inviterte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til seminar om program- og porteføljestyring, hos Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Seminaret inngår i "Program for bedre styring og ledelse i staten" som er et program Regjeringen har satt igang med formål å sikre økt resultatorientering og gjennomføringskraft i statsforvaltningen. Alle ledere i staten er i målgruppen, men det er særskilt fokus på toppledere. 

Ingar Brauti holdt en overordnet presentasjon av PRINCE2/Prosjektveiviseren, MoP og MSP og hvordan disse henger sammen, og hvordan rammeverkene understøtter toppledelsens arbeid med virksomhetsendring og gevinstrealisering.

Seminaret ble filmet på regjeringen.no Nett-TV, og du kan se hele opptaket og få mer informasjon om seminaret her.  

 

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon