Besøk oss på LinkedIn

Endringsledelse bidrar til å sikre gevinstrealisering og konkurransekraft

Jan Elling Rindli har skrevet artikkel i "Logistikk og ledelse"

Grunntanken med alle prosjekter er å oppnå definerte mål, og innebærer å utvikle, endre eller innføre noe nytt, innenfor en ramme for tid, kvalitet og kostnader. IT-prosjekter i særdeleshet forventes å kunne gi store gevinster, men det er ikke alltid de realiseres – i hvert fall ikke så raskt og i et slikt omfang som tenkt.

Les artikkelen her

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon