Besøk oss på LinkedIn

Vi har bistått Standard Norge med rapport om velferdsteknologi og boliger

Standard Norge har på oppdrag fra Husbanken utarbeidet en rapport om velferdsteknologi og boliger, som bl.a. tar opp kost-nytte aspekter ved inkludering av velferdsteknologi i boliger, oversikt over status for relevante standarder i dag og problematikk knyttet til terminologi når det gjelder velferdsteknologi.

Det er Bjørn Mathiesen og Tor Sætrang som har bistått i utarbeidelsen av rapporten. 

Les mer om rapporten på Standard Norge sine nettsider.

Bilde fra www.Standard.no

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon