Besøk oss på LinkedIn

Frokostmøte: Velferdsteknologi - Store utfordringer – er standardisering svaret?

Standard Norge inviterer til frokostmøte torsdag 24. september der hovedtema er standarder og velferdsteknologiske løsninger.

Velferdsteknologi er et viktig verktøy for å sikre eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre trygghet, velvære og kontroll over sin egen hverdag. For å sikre forutsigbarhet og at løsninger skal bli best mulig må det stilles gode funksjonelle krav, og dette gjøres best gjennom standarder.

På møtet diskuteres viktige aspekter og synspunkter av sentrale aktører på området. 

Tid og Sted: torsdag 24. september, kl 0820-1100 (frokost fra 0800), i Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo

For program og påmelding, gå til Standard Norge sine websider

 

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon