Besøk oss på LinkedIn

Nepal trenger vår støtte!

Fornebu Consulting har støttet Utviklingsfondet i en årrekke, og mange av oss har vært i Nepal og bidratt med vår kompetanse inn hos partnerne til Utviklingsfondet. Vi føler derfor et spesielt engasjement for denne krisen. 

Nepal har ingenting. De trenger alt. Nepal trenger vår støtte! 

 


Utviklingsfondet
jobber langsiktig med og gjennom lokale partnere, og har vært tilstede i Nepal i 33 år. Utviklingsfondet har dermed sterk direkte tilknytning til lokalt organiserte tiltak, med relasjoner og strukturer som gjør at all hjelpen kommer fram til dem som trenger det mest.

Hittil har Utviklingsfondet delt ut 7500 telt. I tillegg kommer mat, vann, tepper og nødvendig medisinsk bistand. Utviklingsfondets partnere hjelper der de er, og de er der folk trenger hjelp.

Vi vet at Utviklingsfondets støtte når fram. Vi har selv sett og opplevd hvordan slik støtte kan gjøre en forskjell. Vi har sett hvor viktig lokal forståelse og tilstedeværelse er, for å nå fram til de som trenger. 

Les mer på Utviklingsfondets sider om deres arbeid  og  hvordan du kan bidra med nødhjelp eller oppbygging av et sammenrast samfunn


Vi takker for din hjelp og engasjement!


Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med

Ida Melbye-Larsensom er ansvarlig for vårt samarbeid med Utviklingsfondet
(tlf.: 915 18 077   e-post: ida.melbye-larsen@fornebuconsulting.com)

eller

Jonas Höfd
e, daglig leder
(tlf.: 951 19 388   e-post: jonas.hofde@fornebuconsulting.com)

 

Les også mer om vårt samarbeid med utviklingsfondet. 

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon