Besøk oss på LinkedIn
ForsideOm Devoteam Fornebu Consulting › Akkreditert konsulentselskap ›

Akkreditert konsulentselskap

Devoteam Fornebu Consulting har alltid lagt åpen Beste Praksis* som vår metodebasis. Det gir trygghet for våre kunder at metoden er solid og at den kan vedlikeholdes videre i kundens organisasjon uten vår medvirkning.

Våre kunders trygghet

Fornebu Consulting valgte i 2004, å benytte åpne standarder i sitt arbeid. De fleste av våre konsulenter er sertifiserte, og mange av disse er sertifisert på flere områder. Dette gir trygghet for deg som kunde, og sikrer at du og din organisasjon selv blir oppdatert på beste praksis, og selv kan benytte disse metodene videre i eget arbeid.

*Beste Praksis er en arbeidsmetodikk som systematisk over tid har vist resultater som med god margin overgår resultater oppnådd med andre virkemidler.

Devoteam Fornebu Consulting som selskap er anerkjent som en Accredited Consulting Organisation (ACO) av AXELOS Limited (tidl. Cabinet Office). Vi har valgt å basere vårt metodiske arbeid rundt åpne beste praksis i stedet for å utvikle proprietære egne metoder. Vi mener det er best for våre kunder selv å kunne ta del i, og adoptere metodene. Vi ønsker også å være del av en aktiv videreutvikling og erfarings- og læringsbasert utvikling av metode slik som Beste Praksis standarder bærer preg av.

AXELOS forvalter ulike beste praksis standarder og arbeider proaktivt for å videreutvikle og forbedre standardene slik at disse kontinuerlig representerer beste praksis. APM Group utfører en omfattende evaluering av konsulenter og konsulentselskaper internasjonalt, for å kvalitetssikre kompetanse og organisasjoners integritet. Dette gjøres på vegne av AXELOS. Som Accredited Consulting Organisation (ACO) tar vi del i denne utviklingen og læringen.

Vår anerkjennelse er i første rekke oppnådd gjennom en systematisk opplæring og bruk av PRINCE2® som rammeverk for prosjektledelse. 80 % av våre konsulenter er i dag PRINCE2® sertifiserte, og vi gjennomfører kontinuerlig sertifisering og resertifisering av alle våre konsulenter. ACO akkrediteringen er en objektivt dokumentasjon på at selskapet leverer tjenester av høyeste kvalitet basert på beste praksis innen prosjektledelse.

Devoteam Fornebu Consulting har også mange konsulenter som er sertifisert innen programledelse - MSP® Managing Successfull Programs og porteføljestyring - MoP® Management of Portfolios. Her gjennomfører vi kontinuerlig sertifiseringer av våre konsulenter og har i dag ca 25 konsulenter som er sertifisert innen MSP og 6 sertifiserte konsulenter innen MoP.

For å sikre verdiene i et program og i et prosjekt må bruken av valgt metode tilpasses. Som ACO gir Devoteam Fornebu Consulting trygghet til sine kunder for riktig tilpasning av PRINCE2®, MSP® eller MoP® og andre relevante standarder. Den omfattende linje- og prosjekterfaringen som konsulentene i Devoteam Fornebu Consulting har er en nødvendig tilleggskompetanse til selve metodekunnskapen for å sikre et best mulig prosjektmiljø.

PRINCE2® som rammeverk er blitt den rådende standarden både internasjonalt og i Norge, blant annet gjennom Difis prosjektveiviser.

For nærmere beskrivelse av våre sertifiseringer klikk på lenkene under:

For komplett oversikt over beste praksis og sertifiseringer fra AXELOS les mer her.

 

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon