Besøk oss på LinkedIn
ForsideOm Devoteam Fornebu ConsultingAkkreditert konsulentselskap › Endringsledelse - Change Management ›

Endringsledelse - Change Management

Change Management (APMG-International Change Management™har fire fokusområder:

  1. Støtte til enkeltindivider gjennom endring
  2. Utvikling og tilrettelegging av team gjennom endring
  3. Organisasjonsendring
  4. Endringsledelse

Støtte til enkeltindivider fokuserer på effektiv ”coaching” gjennom prosessen og bygger på John Whitmore sin GROW modell. I tillegg benyttes Aktiv lytting som en teknikk for å styrke den enkeltes forståelse og sikre felles forståelse. Tilbakemelding som teknikk, er det tredje sentrale elementet for å bevege enkeltindivider.

Utvikling/tilretteleggelse av team benytter John Adair sin modell ”Team building”. Prosessleders ansvar og rolle klarlegges, og konseptet ”Action Learning” illustreres. Ulike roller som teamleder beskrives i tillegg til Tuckman’s modell for gruppedynamikk.

Organisasjonsendring fokuserer på læring fra gode endringsprosesser. Viktige faktorer i gode endringsprosesser er:

Samtidig viser studier mange fallgruver som også beskrives. Fire faktorer trekkes fram som viktige for en god organisasjonsendring. Disse er prosjektets lengde og levetid, integriteten i organisasjonen, demonstrert vilje til å lykkes og krav til innsats.

Innen endringsledelse er interessentarbeidet, basert på Lewin’s modell, sentralt. Interessenter må identifiseres, vurderes, involveres og aktiveres - og styres. Som ledd i dette, og som et viktig virkemiddel i hele endringsarbeider er kommunikasjon (innhold, plan, form, frekvens).
 
 
APMG-International Change Management™
 

 

 

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon